PLConline

PLConline tour - Configuratie

 
 

 2/7

 

Configuratie scherm 

Overzichtelijk beheer machines

Zodra u de PLConline unit aan uw machine heeft gekoppeld, meldt hij zich online aan. U kunt de machine vervolgens in een overzichtelijke boomstructuur groeperen in door uzelf aangemaakte groepen. Bijvoorbeeld naar locatie of klant. 

 

 

Gedefinieerde Inputs en Outputs

Via tabbladen heeft u een eenvoudig overzicht van de gedefinieerde I/O's. Digitale en analoge inputs en outputs en eventuele counters worden hier gedefinieerd. 

 

 

Eenvoudige configuratie van relevante parameters

U geeft eenvoudig het busadres, de door u gekozen naam en meeteenheid op van de parameter die u wilt monitoren.

 

 

Instellen alarmen en grenswaarden, afgestemd op mobiel netwerk

Hier geeft  u aan of een parameter als alarm gedefinieerd wordt en wat de grenswaarden zijn voor het alarm. Tevens geeft u de delta aan van de parameter, waarbij een nieuwe waarde moet worden doorgegeven. Bijvoorbeeld: bij een verandering van 0,2% van de oliedruk wordt de nieuwe waarde doorgezonden. Dit scheelt aanzienlijk in de mobiele data kosten en overdrachttijd.
De parameters zijn overzichtelijk gerubriceerd door middel van kleurcodes.

 

 

 
 

 2/7