PLConline

PLConline tour - Rapportage - data selectie

 
 

 5/7

 

Rapportage scherm - data selectie 

Selecteer relevante parameters voor historie of realtime monitoring

Hier kunt u de parameters eenvoudig selecteren die u over de tijd gerapporteerd wilt zien. Tevens selecteert u hier de periode. U kunt hier ook een aantal parameters van meerdere machines realtime monitoren. 

 

 

Overzichtelijke bevestiging van de selectie

Dit scherm geeft de selectie weer die u heeft gemaakt. e parameters, de installaties of machines en de periode worden hierin weergegeven.

 

 

Rapportage als tabel, exportbestand of grafiek

Het geselecteerde rapport wordt gegenereerd, waarbij het rapport bekeken kan worden in tabelvorm of grafiek (zie volgend scherm). Het rapport kan ook geëxporteerd worden naar een bestand voor verdere bewerking in bijvoorbeeld Excel.

 

 

 
 

 5/7