privacy

Privacy Statement

 

Om haar producten en diensten te kunnen leveren verzamelt en verwerkt MACHINETALK persoonlijke gegevens. In dit privacy statement geven wij aan hoe wij dat doen en met welk doel. Mocht u hierover verdere vragen hebben, neemt u dan contact op met privacy@MachineTalk.nl.

 

Welke gegevens

Afhankelijk van de producten en/of diensten die worden afgenomen verzamelen wij de volgende gegevens: Naam, adresgegevens, emailadres, telefoonnummer, factuurgegevens, KvK-gegevens, en kredietwaardigheidgegevens.

MACHINETALK levert ook diensten als verwerker waarbij klanten zelf gegevens kunnen invoeren en verzamelen. MACHINETALK is in die situatie niet verantwoordelijk voor die gegevens of de eventuele koppeling van anonieme gegevens van apparatuur met door de klant verzamelde persoonlijke gegevens.

 

Vanuit welke grondslag en met welk doel

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij onze klant partij is, of om maatregelen te nemen en informatie te verstrekken op verzoek van de klant vóór de sluiting van een overeenkomst. Daarmee valt het doel onder de grondslag voor gegevensverwerking zonder toestemming. Concreet verzamelen wij uw gegevens vanwege advies bij de aankoop, de levering en de ondersteuning van producten of diensten.

 

Gebruik van cookies

MachineTalk gebruikt functionele en analytische cookies. De cookies worden niet gekoppeld aan persoonsgegevens. Ze worden gebruikt voor de technische werking van de website en algemene website analyse op basis van google analytics. Indien u geen gebruik wenst te maken van cookies dan kunt u dit wijzigen in uw browser.

 

Met wie worden de gegevens gedeeld

De gegevens zijn primair voor intern gebruik binnen MACHINETALK. Ze worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. In bepaalde situaties waarbij onze fabrikanten en leveranciers directe ondersteuning bieden aan onze klanten, zullen beperkte persoonsgegevens worden gedeeld.

 

Bewaartermijn persoonlijke gegevens

MACHINETALK bewaart uw gegevens niet langer dan nodig voor het omschreven doel, de overeenkomst en eventuele wettelijke bepalingen.

 

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

MACHINETALK neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Recht op inzage en verwijdering

U kunt te allen tijde inzage krijgen in de gegevens die wij van u bewaren. In diverse communicatiemedia kunt u eveneens direct zelf aangeven of u die nog wenst te ontvangen. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verwijderen, waarbij met u overlegd wordt welke gevolgen dat heeft voor de levering van producten en diensten. Om ongeautoriseerde inzage van uw gegevens te voorkomen, zullen wij u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs, waarbij u gevoelige informatie heeft afgeschermd. Voor het maken van een veilige kopie verwijzen wij u naar de site van de Rijksoverheid. U kunt uw aanvraag indienen via privacy@MachineTalk.nl

 

Contactgegevens

MachineTalk B.V.
Kiotoweg 721
3047 BG Rotterdam
Nederland
I: www.MachineTalk.nl
E: info@MachineTalk.nl
T: +31 (0)10 4623325

Functionaris voor gegevensverwerking: privacy@MachineTalk.nl